Projecten

SMARTFLEX ENERGIECENTRALE

De algemene doelstelling van het project is het ontwikkelen van een energiecentrale, de SmartFlex-energiecentrale opgebouwd uit hoofdzakelijk innovatieve componenten met als doel een lagere CO2 uitstoot dan de huidige uitstoot van grootschalige fossiele centrales te realiseren met commercieel aantrekkelijke perspectieven. De innovatieve componenten zijn een wankelmotor gekoppeld aan een elektrogenerator geschikt voor diverse (bio-afval)gassen, een […]

ECO-huis in Pakhuis Noorderhaven!

Het eco-huis is een leertool om leerlingen of relatieve leken op een inzichtelijke en visuele manier kennis te laten maken met bestaande en nieuwe technologie├źn die bij grootschalige toepassing de energietransitie naar een duurzamere energievoorziening ondersteunen. Wat is het effect van speciale beglazing, hogere warmteweerstanden, zonnepanelen, kleinschalige windproductie, zonnecollectors en andere toepassingen op de energiehuishouding? […]

Energiestromen Pakhuis

Het Pakhuis (zie onderstaande foto) is ontworpen als een nul-energie woning (0 op de meter op jaarbasis). Diverse meters/sensors zijn aangebracht om alle energiestromen te meten. Deze energiestromen (inclusief functie) worden zichtbaar gemaakt en de energiebalans opgemaakt. Het meten/monitoren van een energiezuinig huis is een randvoorwaarde om niet alleen het ontwerp te controleren maar ook […]

Smart grid, het logische gevolg

De gevolgen van de verduurzaming van de energievoorziening van woningen en industrie heeft ook gevolgen voorde distributienetten. Op een gelijke wijze als het ECO-huis kan dit ook zichtbaar gemaakt worden door een smart grid tafel waarop de huidige en toekomstige infrastructuur zichtbaar wordt gemaakt met al zijn functionaliteiten (zie onderstaande figuur het eerste prototype hiervan). […]