SMARTFLEX ENERGIECENTRALE

De algemene doelstelling van het project is het ontwikkelen van een energiecentrale, de SmartFlex-energiecentrale opgebouwd uit hoofdzakelijk innovatieve componenten met als doel een lagere CO2 uitstoot dan de huidige uitstoot van grootschalige fossiele centrales te realiseren met commercieel aantrekkelijke perspectieven. De innovatieve componenten zijn een wankelmotor gekoppeld aan een elektrogenerator geschikt voor diverse (bio-afval)gassen, een reverse electrodialysis stack voor opwekking en opslag van elektriciteit uit zout/brak water aquifers, inzetbaar voor balancering van de energiecentrale in combinatie met een warmte/koude opslag (WKO), en andere nog te integreren componenten”

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *