Gerrit Jan van de Pol

gert-jan300x300-150x150GMB BioEnergie

GMB BioEnergie exploiteert installaties gericht op de productie van bio-energie, biobrandstoffen en

waardevolle meststoffen in Zutphen, Tiel en Lichtenvoorde. Wij ontwateren vloeibare slibben, composteren ontwaterd slib tot biogranulaat en winnen ammoniumsulfaat uit de ammoniakrijke proceslucht en struviet uit urine. Dankzij de exploitatie van bestaande en nog te bouwen vergistingsinstallaties produceren wij groene energie, inzetbaar voor eigen gebruik en levering op het openbare net. Met het vergisten van organische reststromen hebben we al jarenlang ervaring via onze participatie in BIR (Biologische Industriële Reststoffen verwerking) in Lichtenvoorde. BIR is een samenwerking tussen GMB BioEnergie en Waterstromen. Met deze installatie wekken we groene energie op uit organische reststromen die voornamelijk afkomstig zijn van de voedingsmiddelenindustrie.

Eind 2010 ontwikkelde GMB de urineverwerkingsinstallatie SaNiPhos®. Daarmee winnen we nuttige meststoffen uit urine. De stoffen fosfaat en stikstof winnen we terug voor hergebruik in de voedselketen en we investeren tegelijk in het rendement van waterzuiveringsinstallaties. GMB BioEnergie behoort samen met GMB Civiel, GMB Services en GMB International tot de vier clusters van GMB Holding B.V. De clusters streven naar maximale synergie door een gezamenlijke bediening van de markt.

Postbus 181
7200 AD Zutphen
info@gmb.nl
www.gmb.eu

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *