Henk Janssen

henk300x300Janssen Innovatie

Introductiefilm Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven is een initiatief van een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers die zich ervan bewust zijn dat je zelf ‘de nudge’ moet geven voor een coöperatieve gedachte in een nieuwe circulaire wereld.

Wij willen een verbinding tot stand brengen en zorgen voor een doelgerichte samenwerking en kennisdeling op innovatie en duurzaamheids- initiatieven. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor onderwijs (meester- gezelprincipe) en overheid. Kennisdeling, innovatie en zuinig omgaan met alles wat de aarde ons biedt is van essentieel belang en beslissend voor onze toekomst.

Hier liggen ook kansen, wij zullen extra slim moeten handelen, met als doel het realiseren van een hoge toegevoegde waarde, niet alleen voor een hoge welvaart. Maar vooral ook voor continuïteit en synergie, zowel publiek als privaat, voor het hoogst haalbare in een efficiënt en attractieve leef- en werkomgeving. Een hoogwaardig sociaal MVO, investeringsklimaat, kennisdeling en opleidingsniveau is van beslissende betekenis voor onze toekomst.

Zonder voldoende kennis en opleiding is de kans op een zinvol bestaan in onze hoogontwikkelde maatschappij klein, een goed opgeleide (technische) beroepsbevolking is ook van beslissende betekenis voor de continuïteit en employability van ons bedrijfsleven. Natuurlijk worden wij geconfronteerd met externe ontwikkelingen, de zgn. vergrijzing van de beroepsbevolking, individualisering, de creditcrises die uitgegroeid is tot een wereldwijde economische crises en een breuk in het vertrouwen in de bestaande systemen.

Toch, in tegenstelling voltrekt het veranderingsproces zich langzaam. Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven gaat hier verandering in aanbrengen. Het zal een katalysator en aanjager worden, een broedplaats en ontmoetingsplek waar theorie en praktijk gestalte krijgen in een duurzame realisatie en relatie. Ik ga met U de uitdaging aan, en kijk uit naar uw komst!

Janssen Innovatie heeft in een SEC ( Smart Energy Collectief) mee mogen helpen een upgrade te realiseren in ’de stad van de ZON,’ te Heerhugowaard naar een 2.0 versie geheel gericht op de toekomst.

G.H.Th. (Henk) Janssen
Plantenstraat 4
7001 EZ Doetinchem
janssenduurzaam@live.nl
henk.janssen@maakhetindestedendriehoek.nl

Related Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *