Evenementen

Innovatieontbijt 28-oktober 2020 kansen van de IJssel

van 07.30-10.00 uur

Jan Dijkman (FOR-consult spreekt over de veranderingen in ecologie en klimaat. Hoe we daarmee om kunnen gaan en wat dat betekent voor Hanzestad Zutphen. Over het belang van de IJssel in het kader van transport, stikstof- en CO2-reductie.

Een coronaproof ontbijt in de Broodfabriek! Er zijn 30 plaatsen beschikbaar, zodat we genoeg afstand tot elkaar kunnen houden. Bij binnenkomst staan tasjes klaar met vers ontbijt.

Broodfabriek

Noorderhavenstraat 49

7202 DD Zutphen

Read More

Vacature Techniekfabriek

De Techniek Fabriek

Begin 2018 hebben een aantal ondernemers, samen met de gemeente en het onderwijs, in Zutphen het initiatief genomen om een plan te bedenken hoe in een leeg staande fabriekshal een Techniek Fabriek, waarin technisch intelligent vakmanschap centraal staat, ontwikkeld kan worden. Na het nodige voorbereidende werk zijn we nu op zoek naar een:

Projectleider Techniek Fabriek Zutphen

0,5 fte van 1 oktober tot 31 december 2020 en 0,25 fte van 1 januari tot 31 december 2021

Je functie: Wij zijn op zoek naar een ervaren en verbindende projectleider met een groot hart voor techniek in de breedste zin van het woord. Iemand die zich thuis voelt in het bedrijfsleven én in het onderwijs en deze twee werelden letterlijk aan elkaar verbindt in de Techniek Fabriek.

In het kort:

 • Je maakt een ontwikkelplan inclusief een realistische planning, organiseert bijeenkomsten en vergaderingen, verbindt en stemt af met betrokkenen met als doel het openen van de Techniek Fabriek op 1 augustus 2021.
 • Je wordt aangestuurd door de stuurgroep Techniek Fabriek.
 • Je werkt samen met bedrijfsleven, onderwijs en gemeente.
 • Informatie rondom inrichting Reesink loods verzamelen en afstemmen met bouwmeester.
 • Samenwerkingsovereenkomst opstellen tussen initiatiefnemers en gebruikers.
 • Richtlijnen opstellen voor begroting, bijdrage leveren aan subsidie aanvragen.
 • Opstart exploitatie vanaf 1 augustus 2021

Wat ga je doen?

Op dit moment is er een stuurgroep Techniek Fabriek bestaande uit initiatiefnemers uit het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente die, na een jaar voorbereiden, nu op het punt staan de Techniek Fabriek concreet te gaan inrichten. Hiertoe is het nodig een ontwikkelagenda en planning op te stellen en uit te voeren komend jaar zodat de Techniek Fabriek daadwerkelijk open kan op 1 augustus 2021 voor ondernemers, studenten, leerlingen en andere geïnteresseerden. Jij zal als projectleider de spin in het web zijn van initiatiefnemers en andere betrokkenen bij de Techniek Fabriek.

Wat vragen wij?

Wij zoeken een ervaren en doortastende projectleider. Iemand met ervaring in het (technische)bedrijfsleven en het onderwijs. Een doelgerichte verbinder. Je bent analytisch en weet een idee om te zetten in een tastbaar resultaat. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, gaat zelfstandig aan de slag en werkt resultaatgericht. Je onderhoudt makkelijk contact met allerlei verschillende doelgroepen en bent een teamspeler. Bekend zijn met bedrijfsleven en onderwijs in de regio Zutphen is een pré. Je wordt aangesteld voor een periode van maximaal twee jaar. Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring, en bedraagt maximaal € 4000,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Voor deze vacature kunnen we referenties opvragen. Naast een gesprek, maakt een presentatie onderdeel uit van de procedure.

Je sollicitatie kun je voor 14 september 2020 mailen naar: r.willemsen@kompaancollege.nl. De selectie gesprekken zullen gehouden worden op woensdag 30 september 2020.

Nadere informatie kun je verkrijgen bij Roos Willemsen (directeur Kompaan College r.willemsen@kompaancollege.nl),  Michaël de Kort (sectordirecteur Aventus m.dekort@aventus.nl) of Gerrit Kamphuis (initiatiefnemer bedrijfsleven kamphuis@installect.nl). Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4PM-webinar:Plastic recycling onder druk 25-06-20| 16:00 – 17:00

Start Techniekfabriek

Op 7 juli was de eerste bijeenkomst voor de start van een nieuw initiatief “De techniekfabriek”. In de broodfabriek werden belangstellenden bijgepraat over de ontwikkeling van de techniekfabriek. Doelstelling is om (praktijk)onderwijs in de regio te versterken en op deze wijze ook het tekort aan technici te verkleinen. Een initiatief wat ondersteund wordt door de gemeente Zutphen, diverse onderwijsinstellingen en bedrijven. Voor een groep van 30 belangstellenden werd door een vertegenwoordiger van respectievelijk het onderwijsveld, de initiatiefnemers en de architect toegelicht wat de achterliggende gedachte is achter de “techniekfabriek”, de wijze waarop deze komend jaar wordt gerealiseerd en de eerste plannen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Immers, deze werelden hebben elkaar hard nodig, zeker gezien de schaarste aan goed technisch personeel en de benodigde onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. In de komende tijd zal per kwartaal een update worden gegeven van de ontwikkelingen. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u ook meewerken of deelnemen aan dit initiatief. Schroom niet om dit kenbaar te maken en stuur een mail naar info@pakhuisnoorderhaven.nl.

Online finale Cleantech Battle 2020

Datum/Tijd

18-06-20
16:00 – 17:30

Vijf studententeams van het MBO, HBO en WO uit Oost-Nederland pitchen op donderdag 18 juni 2020 hun innovatieve ideeën op het gebied van schone technologie in de online finale van de Cleantech Battle. De Cleantech Battle is de duurzaamste wedstrijd van Oost-Nederland, waarin studenten strijden om het meest innovatieve Cleantech-idee. 

Dit jaar gaan we online! De studenten pitchen hun duurzame oplossingen in een kort filmpje. Na het vertonen van de filmpjes maken we een live-verbinding tussen de finalisten en de jury. De jury voelt de studenten digitaal aan de tand en bekijkt welk project het breedst inzetbaar, meest innovatief en duurzaam is. Ook beoordeelt de jury of er een gezonde businesscase van te maken is. Het winnende team krijgt een cheque van 3000 euro. De finale is donderdag 18 juni om 16:00 uur live te volgen via onze website.

De Cleantech Battle is een initiatief van het Cleantech Center en wordt mede mogelijk gemaakt door de Cleantech Regio.

Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven

WIE ZIJN WIJ

Elke ondernemer heeft dromen. In het innovatiegilde Pakhuisnoorderhaven worden deze realiteit. Het Pakhuis is de plek waar nieuwe ontwikkelingen en ideeën verder vorm kunnen krijgen met als doel om deze uiteindelijk gerealiseerd te krijgen.  Nieuwe start-ups, verbeteringen van bestaande concepten, nieuwe samenwerkingen zijn het resultaat. Het Pakhuis is een broedplaats voor ondernemers, die gefaciliteerd en ondersteund door investeerders, overheid en onderwijs tot bloei kunnen komen. Door samenwerkingen ontstaan nieuwe synergieën. Door samenwerking, binnen de diverse projecten,  zijn we in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving.

Ontwikkelen

Doordat mensen elkaar ontmoeten en kennis en ideeën met elkaar delen ontstaat een basis om samen nieuwe innovaties te ontwikkelen.

Verbinden

De rode draad van het innovatiegilde is het verbinden van de juiste mensen met de benodigde kennis en ervaring.

Opleiden

Het innovatiegilde gaat opleidingen vormgeven in samenwerking met universiteiten, HBO- en VMBO instellingen en de Partners.

Wie?

Het vermarkten van techniek en kennis is de primaire verantwoordelijkheid van de industrie en is bij uitstek haar domein.

Waarom?

Het ontwikkelen van duurzame technologie en kennis is een belangrijke pijler voor de economie van de toekomst.

Waar?

Het Pakhuis:
energieneutraal en wateroptimaal gebouwd. De nieuwste technieken als voorbeeld en zichtbaar voor alle gebruikers.

Ondernemers

Ons Team

Gerda Beijer

Gerda Beijer

Bea Vreeman

Bea Vreeman

Jan Duits

Jan Duits

"De doelstelling van het Innovatiegilde is om de sector te versterken en economische groei te realiseren. Nieuwe banen en nieuwe bedrijven zijn het beoogde resultaat."

Hoe word ik Partner?

Businesspartner

Businesspartner

De kosten bedragen € 5000,= per jaar voor een servicepakket. Bedrijven en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan kunnen business partner worden. Het servicepakket behelst:

 • 5 dagen per week (behoudens vakantie- en feestdagen) gratis toegang tot het pakhuis van 8.00 tot 18.00 uur (op aanvraag 's avonds);
 • Een representatieve ruimte en ambiance waar relaties kunnen worden ontvangen;
 • 3 dagdelen per week gratis gebruik van vaste flexplek;
 • 1 dagdeel/ per maand gratis gebruik conferentiekamer;
 • 1x per jaar gratis gebruik van het congrescentrum;
 • gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten (behoudens consumpties);
 • Op de daarvoor bedoelde plekken, gratis gebruik van de audiovisuele middelen en gebruik van Wifi;
 • gratis toezending nieuwsbulletin;
 • korting op de servicekosten van de aanwezige faciliteiten naar rato.

Participant

Participant

Deze participanten verbinden zich voor tenminste 3 jaar. De kosten bedragen € 10.000,= per jaar voor een servicepakket. Bedrijven of organisaties die een ambassadeursrol willen spelen in een breed spectrum voor innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en opleiding ( EMT) en over het juiste DNA beschikken dat voor het innovatiegilde “Pakhuis Noorderhaven” van toegevoegde waarde is, kunnen participeren. Het servicepakket behelst:

 • 5 dagen per week (behoudens vakantie- en feestdagen) gratis toegang tot het pakhuis van 8.00 tot 18.00 uur (op aanvraag 's avonds)
 • Een representatieve ruimte en ambiance waar relaties kunnen worden ontvangen;
 • Mogelijkheid om innovaties, die men wil delen met anderen, ten toon te stellen;
 • Het organiseren (door het innovatiegilde in samenwerking met ) van een innovatieworkshop speciaal gericht op de doelstelling van de participant (1x per jaar);
 • Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten (behoudens de genuttigde consumpties);
 • 5 dagdelen per week gratis gebruik van vaste flexplek;
 • 1x per maand 2 dagdelen gratis gebruik van conferentiekamer;
 • 1x per maand 1 dagdeel gratis gebruik van congrescentrum;
 • 1x per jaar gratis gebruik beursvloer tbv. één of meerdaags-event;
 • Op de daarvoor bedoelde plekken, gratis gebruik van de audiovisuele middelen en gebruik van Wifi;
 • Korting op meer gebruik van de aanwezige voorzieningen;
 • Reclame-uitingen op de beursvloer (in overleg nader vast te stellen);
 • Gratis toezending nieuwsbulletin

Gildebroeder

Gildebroeder

‘Gildebroeders’ betalen € 1500,= per jaar en per jaar kan de broederschap worden verlengd. Gildebroeders hebben vanuit hun professie een band met de doelstelling van het innovatiegilde. Het servicepakket behelst:

 • Gratis toegang tot de beursvloer om aldaar flexibel te werken (indien beschikbaar);
 • Een representatieve ruimte en ambiance waar relaties kunnen worden ontvangen;
 • Korting op de vaste flexplekken en conferentiekamers;
 • Gratis gebruik van Wifi;
 • Gratis toezending nieuwsbulletin

KOM IN ONS PAKHUIS WERKEN

Prijzen

Wij bieden u de mogelijkheid om in alle rust te kunnen werken in het Pakhuis. U kunt kosteloos gebruik maken van breedband wifi en printer. Tevens kunt u in het hier ondergenoemde prijspeil gratis gebruik maken van koffie, thee en water. Lunchfaciliteiten zijn aanwezig.

*Kosten losse consumpties cq. lunches op nacalculatie.

Het spreekt voor zich dat wij per Participant, Businesspartner en Gildebroeder onze intenties vastleggen in een op maat gemaakte overeenkomst, deze kan dus per partij verschillen.
Op basis van de overeengekomen doelstellingen zoeken wij de optimale vorm voor beide partijen, zodat het netwerk zo goed mogelijk wordt benut.

Het Pakhuis is geopend van 08.00 tot 18.00 uur.

CONTACT

Contact Info