Evenementen

Prinsjesdagontbijt van De Maatschappij Zutphen

Afgelopen dinsdag 17 september vond het Prinsjesdagontbijt van De Maatschappij Zutphen plaats in de Broodfabriek. Hennie van der Most heeft zijn verhaal verteld. We kunnen ongetwijfeld van hem leren (als ondernemer die de (lokale)politiek is ingestapt).
Hij heeft verteld over hoe hij de stap naar de politiek heeft ervaren, welke mogelijkheden de politiek biedt, welke beperkingen hieruit komen en hoe wij hiervan kunnen leren.
Voorafgaand aan het mooie verhaal van Hennie van der Most zullen we onszelf verwennen met een heerlijk ontbijt.

4PM: DUURZAME KERNENERGIE

 27 september 2019 16:00 tot 17:30
 Broodfabriek, Zutphen

Jan Leen Kloosterman (hoogleraar kernreactorfysica aan de TU Delft) spreekt in de Broodfabriek in Zutphen over thorium als mogelijk alternatief voor uranium als brandstof in kerncentrales. Het is veiliger, zorgt voor minder radioactief afval en van CO2-uitstoot is net als bij uranium geen sprake. Nederland loopt voorop met het onderzoek. Gaat het element in de nabije toekomst een rol spelen in onze energievoorziening?

Aanmelden
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Cleantech Center in samenwerking met de Cleantech Regio en is de derde van een serie kwartaallezingen over actuele Cleantech onderwerpen. Deelname is gratis, aanmelden kan via www.cleantechcenter.nl/evenementen

 

INNOVATIEONTBIJT GEOTHERMIE

25 september van 07:30 tot 09:00
In het Pakhuis Noorderhaven, Cleantech Center, Zutphen

Geothermie staat 27 keer in het klimaatakkoord. De verwachtingen zijn hoog, maar er zijn ook nog veel vragen.

Geothermie wordt gezien als één van de bronnen voor warmte, zowel voor procesindustrie als de gebouwde omgeving. Bij geothermie (ook wel aardwarmte) wordt de warmte die van nature in de aarde zit gebruikt. De kern van de aarde is vloeibaar en heeft een temperatuur van ca 7000C. Het verval van radioactieve elementen is de continue warmtebron hiervan. De warmte migreert langzaam naar de buitenste schillen van de aarde, waardoor de temperatuur onder Nederland per km diepte ca 30C toeneemt.

De vraag is: biedt geothermie ook perspectief voor de Cleantech Regio? Deskundigen Jorg van Gent (QNQ) en Robert Mathlener (CTR) informeren u aan de hand van praktijk cases en verkennen samen of en zo ja waar en hoe er perspectief bestaat voor gebouwde omgeving of bedrijven in de regio.

Klik hier voor aanmelden

 

Gesloten ivm zomervakantie

Het Pakhuis zal in verband met de zomervakantie gesloten zijn vanaf maandag 5 augustus.

Wij ontvangen u graag weer vanaf maandag 19 augustus.

Een hele zonnige zomer gewenst!

Innovatieontbijt: SolarFreezer

Datum/Tijd

29-05-19
07:30 – 09:00

De SolarFreezer is een systeem dat aardgas op een duurzame manier vervangt.

De SolarFreezer werkt heel simpel: collectoren onttrekken warmte aan de zon en de buitenlucht. De thermische energie gaat naar een warmtepomp. De warmtepomp verwarmt het water voor de verwarming, douche en kranen tot de gewenste temperatuur. Produceren de collectoren te veel thermische energie dan wordt deze opgeslagen in een buffer in de kruipruimte om gebruikt te worden in koude periodes.

Locatie
Cleantech Center

Adres
Noorderhaven 49
7202 DD Zutphen

Cleantech Talent Award

Datum/Tijd

29-05-19
15:30 – 17:30

Tien scholieren(teams) uit het Voortgezet Onderwijs in Oost-Nederland pitchen hun unieke oplossing op het gebied van schone technologie in de Broodfabriek in Zutphen. Een deskundige jury voelt de scholieren aan de tand en bepaalt wie de winnaar is en naar huis gaat met een cheque van 500 euro.

Programma
15:30 uur Inloop
15:45 uur Opening door Martin Snijder, Cleantech Center
16:00 uur Pitches en interviews genomineerden, o.l.v. Michel Brans
17:00 uur Juryberaad en borrel
17:30 uur Bekendmaking winnaar

De Cleantech Talent Award is een initiatief van het Cleantech Center en wordt mede mogelijk gemaakt door de Cleantech Regio.

Locatie
Broodfabriek

Adres
Noorderhavenstraat 49
7202 DD Zutphen

Innovantiegilde Pakhuis Noorderhaven

WIE ZIJN WIJ

Elke ondernemer heeft dromen. In het innovatiegilde Pakhuisnoorderhaven worden deze realiteit. Het Pakhuis is plek waar nieuwe ontwikkelingen en ideeën verder vorm kunnen krijgen met als doel uiteindelijk gerealiseerd te kunnen worden.  Nieuwe start-ups, verbeteringen van bestaande concepten, nieuwe samenwerkingen zijn het resultaat. Het Pakhuis is een broedplaats voor ondernemers, die gefaciliteerd en ondersteund door investeerders, overheid en onderwijs tot bloei kunnen komen. Door samenwerkingen ontstaan nieuwe synergieën. Door samenwerking, binnen de diverse projecten,  zijn we in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.

Ontwikkelen

Doordat mensen elkaar ontmoeten en kennis en ideeën met elkaar delen ontstaat een basis om samen nieuwe innovaties te ontwikkelen.

Verbinden

De rode draad van het innovatiegilde is het verbinden van de juiste mensen met de gevraagde kennis.

Opleiden

Het innovatiegilde gaat opleidingen vormgeven in samenwerking met universiteiten, HBO- en VMBO instellingen en de Partners.

Wie?

Het vermarkten van techniek en kennis is de primaire verantwoordelijkheid van de industrie en is bij uitstek haar domein.

Waarom?

Het ontwikkelen van duurzame technologie en kennis is een belangrijke pijler voor de economie van de toekomst.

Waar?

Het Pakhuis:
energieneutraal en wateroptimaal gebouwd. De nieuwste technieken als voorbeeld en zichtbaar voor alle gebruikers.

Ondernemers

Ons Team

Sanne Hartog

Sanne Hartog

Gerda Beijer

Gerda Beijer

Bea Vreeman

Bea Vreeman

Jan Duits

Jan Duits

"De doelstelling van het Innovatiegilde is om de sector te versterken en economische groei te realiseren. Nieuwe banen en nieuwe bedrijven zijn het beoogde resultaat."

Hoe word ik Partner?

Businesspartner

Businesspartner

De kosten bedragen € 5000,= per jaar voor een servicepakket. Bedrijven en organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan kunnen business partner worden. Het servicepakket behelst:

 • 5 dagen per week (behoudens vakantie- en feestdagen) gratis toegang tot het pakhuis van 8.00 tot 18.00 uur (op aanvraag 's avonds);
 • Een representatieve ruimte en ambiance waar relaties kunnen worden ontvangen;
 • 3 dagdelen per week gratis gebruik van vaste flexplek;
 • 1 dagdeel/ per maand gratis gebruik conferentiekamer;
 • 1x per jaar gratis gebruik van het congrescentrum;
 • gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten (behoudens consumpties);
 • Op de daarvoor bedoelde plekken, gratis gebruik van de audiovisuele middelen en gebruik van Wifi;
 • gratis toezending nieuwsbulletin;
 • korting op de servicekosten van de aanwezige faciliteiten naar rato.

Participant

Participant

Deze participanten verbinden zich voor tenminste 3 jaar. De kosten bedragen € 10.000,= per jaar voor een servicepakket. Bedrijven of organisaties die een ambassadeursrol willen spelen in een breed spectrum voor innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en opleiding ( EMT) en over het juiste DNA beschikken dat voor het innovatiegilde “Pakhuis Noorderhaven” van toegevoegde waarde is, kunnen participeren. Het servicepakket behelst:

 • 5 dagen per week (behoudens vakantie- en feestdagen) gratis toegang tot het pakhuis van 8.00 tot 18.00 uur (op aanvraag 's avonds)
 • Een representatieve ruimte en ambiance waar relaties kunnen worden ontvangen;
 • Mogelijkheid om innovaties, die men wil delen met anderen, ten toon te stellen;
 • Het organiseren (door het innovatiegilde in samenwerking met ) van een innovatieworkshop speciaal gericht op de doelstelling van de participant (1x per jaar);
 • Gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten (behoudens de genuttigde consumpties);
 • 5 dagdelen per week gratis gebruik van vaste flexplek;
 • 1x per maand 2 dagdelen gratis gebruik van conferentiekamer;
 • 1x per maand 1 dagdeel gratis gebruik van congrescentrum;
 • 1x per jaar gratis gebruik beursvloer tbv. één of meerdaags-event;
 • Op de daarvoor bedoelde plekken, gratis gebruik van de audiovisuele middelen en gebruik van Wifi;
 • Korting op meer gebruik van de aanwezige voorzieningen;
 • Reclame-uitingen op de beursvloer (in overleg nader vast te stellen);
 • Gratis toezending nieuwsbulletin

Gildebroeder

Gildebroeder

‘Gildebroeders’ betalen € 1500,= per jaar en per jaar kan de broederschap worden verlengd. Gildebroeders hebben vanuit hun professie een band met de doelstelling van het innovatiegilde. Het servicepakket behelst:

 • Gratis toegang tot de beursvloer om aldaar flexibel te werken (indien beschikbaar);
 • Een representatieve ruimte en ambiance waar relaties kunnen worden ontvangen;
 • Korting op de vaste flexplekken en conferentiekamers;
 • Gratis gebruik van Wifi;
 • Gratis toezending nieuwsbulletin

KOM IN ONS PAKHUIS WERKEN

Prijzen

Wij bieden u de mogelijkheid om in alle rust te kunnen werken in het Pakhuis. U kunt kosteloos gebruik maken van breedband wifi en printer. Tevens kunt u in het hier ondergenoemde prijspeil gratis gebruik maken van koffie, thee en water. Lunchfaciliteiten zijn aanwezig.

*Kosten losse consumpties cq. lunches op nacalculatie.

Het spreekt voor zich dat wij per Participant, Businesspartner en Gildebroeder onze intenties vastleggen in een op maat gemaakte overeenkomst, deze kan dus per partij verschillen.
Op basis van de overeengekomen doelstellingen zoeken wij de optimale vorm voor beide partijen, zodat het netwerk zo goed mogelijk wordt benut.

Het Pakhuis is geopend van 08.00 tot 18.00 uur.

CONTACT

Contact Info