10 JANUARI 2019 NIEUWJAARSBORREL INNOVATIEGILDE PAKHUIS NOORDERHAVEN

Als aandeelhouders willen we u als participant, gildebroeder businesspartner of gebruiker van onze gebouwen en diensten uitnodigen om met ons terug te blikken op 2018 maar vooral ook vooruit te kijken naar 2019!

10 januari 2019 – 16:00 tot 19:00 uur – Broodfabriek

Hierbij willen we u ook een podium geven om iets te vertellen over uw bedrijf, uw plannen voor de komende jaren, te vertellen over goede ideeën, technische innovaties of andere wetenswaardigheden.
Wilt u hier gebruik van maken, geef dit dan door aan Sjef Cobben, sjef@co-education.nl (0630024106).

Uw deelname (en met hoeveel personen) kunt u opgeven bij onze gastvrouwen Gerda Beijer, Sanne Hartog of Bea Vreeman of via info@pakhuisnoorderhaven.nl.

GRAAG VOOR 31 DECEMBER DOORGEVEN OF U KOMT EN MET HOEVEEL PERSONEN!