INNOVATIEONTBIJT GEOTHERMIE

25 september van 07:30 tot 09:00
In het Pakhuis Noorderhaven, Cleantech Center, Zutphen

Geothermie staat 27 keer in het klimaatakkoord. De verwachtingen zijn hoog, maar er zijn ook nog veel vragen.

Geothermie wordt gezien als één van de bronnen voor warmte, zowel voor procesindustrie als de gebouwde omgeving. Bij geothermie (ook wel aardwarmte) wordt de warmte die van nature in de aarde zit gebruikt. De kern van de aarde is vloeibaar en heeft een temperatuur van ca 7000C. Het verval van radioactieve elementen is de continue warmtebron hiervan. De warmte migreert langzaam naar de buitenste schillen van de aarde, waardoor de temperatuur onder Nederland per km diepte ca 30C toeneemt.

De vraag is: biedt geothermie ook perspectief voor de Cleantech Regio? Deskundigen Jorg van Gent (QNQ) en Robert Mathlener (CTR) informeren u aan de hand van praktijk cases en verkennen samen of en zo ja waar en hoe er perspectief bestaat voor gebouwde omgeving of bedrijven in de regio.

Klik hier voor aanmelden