Bijeenkomst Wet Arbeidsmarkt in Balans – 12 november 2019 van 14.30 – 17.00 uur

Metaalunie

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht. Met deze nieuwe wet verandert er veel voor zowel werkgevers als werknemers. Zo wordt de rechtspositie van oproepkrachten versterkt en wordt voor de WW-premiedifferentiatie de hoogte van de te betalen premie per 1 januari 2020 afhankelijk van de soort arbeidsovereenkomst van de werknemer. Ook komen er aanpassingen op het terrein van het ontslagrecht en tijdelijke contracten. Zo komt er een nieuwe ontslaggrond, ook wel de cumulatiegrond genoemd. Deze maakt het mogelijk dat meerdere ‘onvoldragen’ gronden worden gecombineerd. Verder mogen op basis van de WAB drie arbeidsovereenkomsten (ketenregeling) voor bepaalde tijd binnen 36 maanden worden gegeven. Werkgevers kunnen dus een jaar langer gebruik blijven maken van tijdelijke contracten.

Omdat er zoveel verandert en er veel mitsen en maren bij komen kijken, organiseerde Koninklijke Metaalunie een informatiebijeenkomst over de gewijzigde wetgeving in het Pakhuis Noordehaven, Lijmerij 23, 7202 AZ Zutphen.