Start Techniekfabriek

Op 7 juli was de eerste bijeenkomst voor de start van een nieuw initiatief “De techniekfabriek”. In de broodfabriek werden belangstellenden bijgepraat over de ontwikkeling van de techniekfabriek. Doelstelling is om (praktijk)onderwijs in de regio te versterken en op deze wijze ook het tekort aan technici te verkleinen. Een initiatief wat ondersteund wordt door de gemeente Zutphen, diverse onderwijsinstellingen en bedrijven. Voor een groep van 30 belangstellenden werd door een vertegenwoordiger van respectievelijk het onderwijsveld, de initiatiefnemers en de architect toegelicht wat de achterliggende gedachte is achter de “techniekfabriek”, de wijze waarop deze komend jaar wordt gerealiseerd en de eerste plannen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Immers, deze werelden hebben elkaar hard nodig, zeker gezien de schaarste aan goed technisch personeel en de benodigde onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. In de komende tijd zal per kwartaal een update worden gegeven van de ontwikkelingen. Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u ook meewerken of deelnemen aan dit initiatief. Schroom niet om dit kenbaar te maken en stuur een mail naar info@pakhuisnoorderhaven.nl.